Plnění a kontrola klimatizace

Péče o auto klimatizaci bývá často opomíjená do doby než klimatizace přestane fungovat. Pokud chladí, řidič se o klimatizaci nestará. Chladicí médium R134 bez našeho přičinění ze systému ubývá pomalu a účinnost klimatizace klesá postupně. Z tohoto důvodu nemusí řidič poznat, že jeho klimatizace ztrácí účinnost. Na úbytek média nás upozorní čidlo, které zastaví chod systému z důvodu tlakové ztráty. Úbytek media, bez ohledu na stáří vozu, je způsoben vlastnostmi vysokotlakého systému, množstvím  těsnění a také porézností hliníkových trubek a pryžových dílů, ze kterých se systém skládá. Pravidelný servis klimatizace je nutné hlídat nejen z důvodu funkčnosti, ale i z důvodu servisních intervalů výměny jednotlivých dílů. Po spuštění klimatizace se na jejích součástech vytváří vlhkost, která zapříčiňuje vznik nebezpečných bakterií a plísní škodlivých pro naše zdraví. Z tohoto důvodu je nutné měnit kabinové filtry a provádět dezinfekci funkčních částí a interiéru vozu.


Ceník služeb kontroly a plnění klimatizace

1. Běžný servis klimatizace 700,- Kč

  • Chladivo R13a - cena za gram: 2,- Kč
  • Olej pro kompresor 10ml: 18,- Kč
  • UV kontrastní látka 10ml: 150,- Kč
  • Vodíková zkouška klimatizace: 1100,- Kč + hodinová sazba autoservisu

Služba obsahuje:

  • Odsátí chladiva + zjištění množství
  • Vysušení systému
  • Doplnění speciálního oleje do okruhu
  • Plnění klimatizace chladivem R134a

2. Dezinfekce klimatizace 500,- Kč

  • Dezinfekce vozidla
  • Provonění vozu

3. Výměna kabinového filtru 200,- Kč

v této ceně není kabinový filtr zahrnut !


Ceny jsou uvedeny s DPH.