Opatření proti šíření nákazy koronaviru

Žádáme zákazníky, aby se nezdržovali v prostorách dílny po dobu opravy vozu, případně přezutí vozu. Zakázka bude, po dobu nezbytně nutnou převzata před provozovnou a následně bude zde i vydána. Dbáme tím na jejich zdraví, ale i na zdraví své. V případě nerespektování těchto pravidel nebudeme tuto zakázku přijímat, případně ukončíme servisní práce na voze zákazníka, který nebude toto respektovat. Vzhledem k nedostupnosti účinných ochranných pomůcek (koronavirus) nejsme schopni zajistit nešíření pandemie vně provozovny. Žádáme zákazníky, aby používaly dostupné ochranné pomůcky (koronavirus).